Zasady ochrony prywatności

Masz dodatkowe pytania?

Potrzebujesz informacji dotyczących serwisu lub logowania się na Twoje konto? Prosimy o kontakt tutaj.

Prawa prywatności użytkownika

Spółka Monster gromadzi dane osobowe użytkownika i wykorzystuje je w celu ułatwienia użytkownikowi nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami oraz innymi osobami poszukującymi pracy, a także na potrzeby świadczenia użytkownikowi innych usług. W niniejszych zasadach opisano sposób gromadzenia i rozpowszechniania informacji dotyczących użytkownika oraz możliwości użytkownika w odniesieniu do postępowania z takimi danymi. Szczegółowe informacje na temat procedur związanych z ochroną prywatności można znaleźć w Polityce prywatności.

Zakres niniejszych Zasad

Zasady stosują się do informacji zbieranych i rozpowszechnianych za pomocą witryn i aplikacji będących własnością firmy Monster Worldwide, Inc. oraz jej podmiotów stowarzyszonych („Monster") lub kontrolowanych przez nie.

Firma Monster nie odpowiada za politykę prywatności i praktyki stosowane przez sieci reklamowe i inne witryny oraz osoby trzecie, z którymi firma współpracuje w celu dostarczenia spersonalizowanych usług, jak również przez osoby mające dostęp do informacji użytkownika przy użyciu witryn i aplikacji firmy.

Zakres gromadzonych informacji

Monster dysponuje poniższymi certyfikatami:

Safe Harbor

TRUSTe European Safe Harbor certification

Podczas korzystania przez użytkownika z serwisu Monster gromadzone są informacje na jego temat. Firma Monster zbiera bezpośrednio od użytkownika informacje takie jak dane kontaktowe, cv i informacje profilowe. Firma Monster zbiera również automatycznie informacje dotyczące korzystania i interakcji z serwisem, informacji demograficznych i danych dotyczących komputera i urządzenia mobilnego.

Spółka Monster może gromadzić lub wykorzystywać informacje o danej osobie zamieszczone na ogólnodostępnych stronach niezależnie od tego, czy posiada ona konto w witrynie Monster. Użytkownik może zgłosić reklamację, zmienić ustawienia widoczności lub usunąć poszczególne dane. Jednakże spółka Monster nie gwarantuje, że nie będzie gromadzić innych informacji o danej osobie zamieszczonych na ogólnodostępnych stronach.

Firma Monster nabywa również od osób trzecich informacje na temat użytkownika i wykorzystuje te dane w celu zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanych usług.

Wykorzystywanie informacji przez firmę Monster

Firma Monster wykorzystuje zgromadzone informacje do celów związanych z dostarczaniem użytkownikom produktów i usług, odpowiadaniem na wiadomości, obsługiwaniem stron i aplikacji oraz poprawianiem ich jakości. Usługi spółki Monster obejmują wyświetlanie spersonalizowanych treści i reklam w witrynie Monster i innych stronach, z którymi spółka utrzymuje relacje biznesowe. Za pomocą tych informacji firma Monster może również kontaktować się z użytkownikami w sprawach dotyczących aktualizacji, przeprowadzać badania ankietowe i informować użytkowników o innych sprawach, w tym o ważnych aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa.

Informacje udostępniane w publicznych obszarach witryny Monster przez użytkownika oraz dane widoczne w bazie danych cv i profilów mogą być przeglądane, wykorzystywane i przechowywane przez innych użytkowników z całego świata. Firma Monster dba o bezpieczeństwo, starając się, by tylko osoby upoważnione miały dostęp do jej bazy danych, jednakże nie może ona zagwarantować, że nieautoryzowane osoby nie zdobędą dostępu do danych. Ponadto spółka Monster nie kontroluje, w jaki sposób uprawnieni użytkownicy przechowują lub przesyłają informacje udostępnione przez innych użytkowników; nie zaleca się umieszczania wrażliwych informacji w witrynie Monster.

Udostępnianie informacji przez firmę Monster

Bez zgody użytkownika firma Monster nie udostępnia danych kontaktowych innym podmiotom na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Dane użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom, które pomagają w dostarczaniu produktów i usług firmy Monster użytkownikom. Podmioty te nie mogą wykorzystywać tych danych do innych celów.

Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Na przykład firma Monster może użyć danych użytkownika do skontaktowania się z nim w sprawie produktów lub usług dostarczanych przez firmę Monster lub jej podmioty stowarzyszone. Za zgodą użytkownika firma Monster może udostępnić jego dane innym podmiotom, które mogą wówczas skontaktować się z użytkownikiem w sprawie produktów i usług przez nie oferowanych. Użytkownik może zmienić swoje preferencje kontaktowe, korzystając z opcji ustawienia powiadomień.

Firma Monster może udostępniać innym podmiotom informacje, które zebrała z innych stron internetowych.

Firma Monster udostępnia także dane wtedy, gdy jest to wymagane na mocy przepisów prawa.

Informacje mogą zostać ujawnione i przekazane innemu podmiotowi, który nabył niektóre lub wszystkie jednostki biznesowe firmy Monster.

Przechowywanie informacji przez firmę Monster

Firma Monster przechowuje dane użytkownika w celu poprawienia jakości interakcji z serwisem. Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić, poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje cv lub profil po zalogowaniu się na swoje konto. Jeśli dana osoba nie ma konta, należy skontaktować się z serwisem.

Po usunięciu danych osobowych przez użytkownika firma Monster zachowa dzienniki i nieosobowe informacje dotyczące aktywności użytkownika w serwisie Monster. Firma Monster zachowa również kopię archiwalną danych użytkownika, która nie będzie dostępna dla użytkownika lub innych podmiotów w Internecie. Jeśli dane osobowe użytkownika były wcześniej używane przez inne osoby korzystające z witryn Monster, firma Monster nie może usunąć tych informacji z systemów tych osób.

Inne informacje

Witryny Monster nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 lat.

Serwis Monster uczestniczy w programie Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych Safe Harbor Framework i jest członkiem TRUSTe.

Serwis Monster korzysta z plików cookie w celu spersonalizowania i zwiększenia efektywności usług witryny. Użytkownik może wyłączyć opcję plików cookie, jednakże wpłynie to niekorzystnie na używanie witryny Monster.

Dodatkowe informacje na temat sposobów bezpiecznego korzystania z serwisu i Internetu znajdują się w Centrum bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub wątpliwości dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub programu Safe Harbor, należy skontaktować się online z firmą Monster. Można również pisać na adres:
 

Monster Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Jeśli użytkownik uważa, że firma Monster nieodpowiednio zaadresowała jego pytanie lub problem, może skontaktować się z TRUSTe w celu uzyskania pomocy.

Praca - oferty pracy - wyszukiwanie: